Methonder

Diensten

Wij kunnen u onze diensten aanbieden in alle fasen van het gehele onderzoekstraject.

Regelmatig worden wij betrokken bij de opzet van al dan niet grootschalig onderzoek. Hiervoor kunnen wij u bijvoorbeeld behulpzaam zijn bij het schrijven van een plan van aanpak, of bij advies over de te hanteren methoden en technieken.

Een speciale expertise van ons is het ontwikkelen van vragenlijsten, met name voor schriftelijke afnames. Het maken van een goede vragenlijst wordt door velen onderschat, terwijl bekend is dat de kwaliteit van de antwoorden in sterke mate afhangt van de kwaliteit van de vragen. Tegenwoordig zijn wij ook veel betrokken bij het ontwikkelen van internetvragenlijsten.

Data-analyse kent niet veel geheimen voor ons. Wij beheersen een heel scala aan statistische technieken. Data-analyse, en toegepaste statistiek in meer algemene zin, maakt een substantiŽel deel uit van ons werk.

Een kunst apart is het overzichtelijk rapporteren en presenteren van complexe methoden en onderzoeksresultaten. Ook daarmee kunnen we u van dienst zijn. Wij kunnen voor u nette en heldere tabellen en grafieken verzorgen, alsmede de tekstuele onderdelen.

Bij grotere onderzoeksprojecten kunnen wij u ook van dienst zijn. Wij kunnen bijvoorbeeld diensten verlenen op het gebied van projectmanagement of deelnemen in een begeleidingscommissie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op.