Methonder

Opdrachtgevers

Direct of indirect is onze opdrachtgever meestal de nationale overheid. Relatief veel onderzoek waar wij bij betrokken zijn, is ge´nitieerd door de ministeries. Recent onderzoek van ons valt binnen de werkterreinen van:

- het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
- het Ministerie van Economische Zaken
- Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
- Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meer informatie

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op.