Methonder

Projecten

Enkele typische voorbeelden van recente projecten

Voor het Ministerie van OCW hebben wij een evaluatie uitgevoerd van de maatschappelijke stages. Het bijzondere van dit onderzoek was dat het hele onderzoekstraject zeer weinig tijd in beslag heeft genomen. Scholen werden benaderd per e-mail met links naar internetvragenlijsten en binnen enkele dagen konden wij al de bevindingen aan onze opdrachtgever rapporteren.

Bij het Ministerie van V&W wilde men inzicht in het effect van ongevallen op file, dus in welke mate ongevallen tot filevorming leiden. Hiervoor hebben wij een methode ontwikkeld, waarmee het effect van ongevallen op voertuigverliesuren is bepaald.

Voor het Ministerie van V&W hebben wij de betrouwbaarheid vastgesteld van de detectielussen van het hoofdwegennet in Oost-Nederland.

Voor een collega-bureau dat een onderzoek deed naar gebruik en prognoses voor het openbaar vervoer hebben wij het actuele gebruik van stad- en streekvervoer in kaart gebracht.

 

Enkele voorbeelden van langer lopende projecten

Voor SenterNovem, een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, hebben wij een instrumentarium voor klanttevredenheidsonderzoek samengesteld, dat steunt op het gebruik van internetvragenlijsten. De aanpak wordt vrijwel integraal in SenterNovem toegepast.

Sinds vele jaren zijn wij betrokken bij het MobiliteitsOnderzoek Nederland van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer, Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Werkzaamheden die wij voor het MobiliteitsOnderzoek Nederland hebben verricht, zijn bijvoorbeeld advisering over de gehanteerde methoden, betrouwbaarheidsbepalingen, testwerkzaamheden en dergelijke. Wij verzorgen vaak de data-analyse op de MON-bestanden, zowel voor het ministerie, als ook voor derden.

Ten behoeve van het Ministerie van VROM hebben wij een methode ontwikkeld waarmee de jaarlijkse ontwikkeling van de woningisolatie gevolgd kan worden.

Wij zijn zeer nauw betrokken geweest bij de Energiebesparingsmonitor Utiliteitsbouw, ook ten behoeve van VROM. Wij hebben hebben bijvoorbeeld geadviseerd over opzet en uitvoering van het onderzoek en wij maakten gedurende een aantal jaren deel uit van de begeleidingscommissie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over onze projecten neem dan contact met ons op.